رشدیار

اپلیکیشن رشدیار

هر آنچه برای ارزیابی و تکامل کودک لازم است ..

رشدیار راهی برای افزایش مهارت های شناختی, کلامی, ارتباطی, حرکتی و هوش کودکان تا 3 سالگی

دریافت اپلیکیشن
پایین بروید
پکیج ها برای استفاده از خدمات اپلیکیشن لازم است که پکیج مورد نظر خود را تهیه کنید
پکیج نارنجی همراه امکانات کامل و پشتیبانی
 • اعتبار یک ماهه
 • بدون تخفیف
 • پیشنهاد روزانه فعالیت
9900/هزار تومان ماهانه
پکیج صورتی همراه امکانات کامل و پشتیبانی
 • اعتبار 3 ماهه
 • پیشنهاد روزانه فعالیت
 • 10 درصد تخفیف
26900/هزار تومان ماهانه
پکیج آبی همراه امکانات کامل و پشتیبانی
 • اعتبار 6 ماهه
 • 20 درصد تخفیف
 • پیشنهاد روزانه فعالیت
47900/هزار تومان ماهانه
پکیج سبز همراه امکانات کامل و پشتیبانی
 • اعتبار 1 ساله
 • 30 درصد تخفیف
 • پیشنهاد روزانه فعالیت
83900/هزار تومان ماهانه
comment image

اکنون تجربه ی کاربران را از زبان خودشان بخوانید

آخرین نسخه: 1.2اردیبهشت 99
تغییرات: رفع مشکلات گزارش شده و بهبود سرعت و کارایی برنامه